Änglapolicy & Upphovsrätt


På svenska:

ScrapSalig - Änglapolicy och Upphovsrätt

Alla motiv från ScrapSalig är (precis som andra konstnärliga verk) skyddade av Upphovsrättslagen och EUs direktiv om skydd för upphovsrätt.


Det är inte tillåtet att massproducera, manuellt kopiera eller reproducera mina motivDet är inte heller tillåtet att använda motiven på ett sätt som ställer illustratören och företaget ScrapSalig i dålig dager. Det är inte tillåtet att via hemsidor, bloggar, forum eller andra kanaler sälja, dela ut eller organiserat sprida uppstämplade motiv. Det är inte heller tillåtet att ladda upp bilder av eller länkar till uppstämplade, men icke färglagda motiv på internet. Du får inte heller använda illustrationerna till att skapa loggor, varumärken,  motiv till t-shirts eller liknande.


*** ScrapSalig är ett Ängel-företag *** 

Det glädjer mig så mycket att kunder vill skapa och kanske även sälja sina kreationer med mina handritade motiv att jag valt att lätta på upphovrätten. Jag vill inte förhindra kreativitet, utan bara skydda mina illustrationer från att bli kopierade och massproducerade av annan part. Företaget ScrapSalig är positiv till att du säljer dina färdiga alster om du själv har färglagt dem för hand eller i datorprogram.

Det är också tillåtet att skicka in kort och andra alster till tidningar, tävlingar mm.
Du får gärna hänvisa till att du skapat med stämplar från ScrapSalig, men det är inget tvång. Tagga väldigt gärna #scrapsalig på Instagram så är chansen stor att jag delar ditt alster. Glöm inte att vattenmärka ditt foto för att skydda ditt verk. Den som använder ScrapSaligs stämplar förbinder sig att respektera ovanstående. ScrapSalig förbehåller sig rätten att inte sälja till den/de som inte respekterar upphovsrättsreglerna.

1 nov 2020In English

ScrapSalig – Angel policy and Copyright

 

All motifs from ScrapSalig is (as every other art work) protected by Upphovsrättslagen (similar to Copyright) och EU’s directive about protection for copyright.


It’s not allowed to mass-produce, manually copy or reproduce my motifs. Nor is it allowed to use the motifs in a manner which may be considered harmful, or malign, abuse or bring the company ScrapSalig into disrepute. It’s not allowed to use web sites, blogs, communitys or other channels to sell, distribute or organically spread stamped motifs. You can not upload or share links to stamped, but not colored motifs on the internet. You may not use ScrapSalig:s artwork for the purpose of creating company logos, t-shirts, trademarks or trade names.


*** ScrapSalig is an Angel-company *** 

ScrapSalig is pleased that its customers wish to create and sell personal craftwork items incorporating our products, designs and images. ScrapSalig do not wish to inhibit creativity, but wishes not only to protect its own designs, but those of third parties, who can continue to provide a wide range of interesting and innovative illustrations without fear of competing with mass produced versions of the same image. You’re therefore allowed to sell your creations as long as you have colored the motifs by own hands with markers or computer.

It’s also allowed to participate in competitions in magazines etc. Feel free to refer to ScrapSalig when you’ve used stamps from ScrapSalig, but you’re not forced to. Also feel free to tag ScrapSalig on Instagram. If you do the chances are big that I share your creation. Remenber to water mark your photo to protect your work. The one who uses ScrapSalig’s stamps commits to respect the text above and the company ScrapSalig reserves the right to not sell to those who not respect copyright rules.


28 th November 2020