Ångra, byta eller reklamera/Withdrawal, exchange o

På svenska

Ångrar Du ditt köp? Ingen fara, det löser sig! Du har alltid rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot paketet. Om Du vill skicka tillbaka hela eller delar av sin beställning börjar du med att meddela det till ScrapSalig. ScrapSalig når du enkelt via kontaktformuläret eller per telefon (073-815 87 22). Fyll sedan i Konsumentverkets ångerblankett som du hittar här

Packa sedan ihop Ditt paket om Du hunnit öppna det. Själva produkterna får inte vara öppnade. Du kan använda det emballage som du fått produkterna i. Besök sedan närmaste postombud och sänd paketet åter till:

ScrapSalig

Dvärsättsvägen 63

835 41 Dvärsätt

Vid nyttjande av ångerrätten betalar Du som kund returfrakten. Glöm inte att spara inlämningskvittot från postombudet!

Har Du har råkat få fel vara i försändelsen? Kanske kan vi lösa det på ett enkelt och smidigt sätt. ScrapSalig når du enkelt via kontaktformuläret  eller per telefon (073-815 87 22). 


REKLAMATION

Reklamation innebär att du som kund tycker att det är fel på en produkt som du köpt och att du önskar ersättning för det. Du som kund har rätt att reklamera en skadad eller felaktig vara inom 3 år under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Reklamation gäller inte om du som kund handskats vårdslöst med produkten.

Ta omgående kontakt med ScrapSalig  eller per telefon (073-815 87 22) efter att felet upptäckts!

Om reklamationen godkänns skickar ScrapSalig en ny vara eller så får du pengarna tillbaka om produkten är slutsåld.

OBS! När du tar emot ditt paket behöver Du kontrollera att emballaget är oskadat. Om paketet skulle vara skadat behöver du lämna en reklamation direkt på utlämningsstället (Postnord eller DHL). Be att personalen på utlämningsstället sänder tillbaka paketet till ScrapSalig samt anger orsak till returen på paketet. Ta sedan kontakt med ScrapSalig och informera om att du sänt tillbaka paketet. 

ScrapSalig tillämpar Kosumentköplagen vid reklamationer. Det betyder att ScrapSalig byter ut felaktiga eller trasiga produkter utan extra kostnad inom 30 dagar.  Tänk på att inte lösa ut paket med synliga fel som kan ha påverkat skicket på varan Du beställt! 


Garantitiden är 1 år om inget annat anges.

Om garantiärendet godkänns skickas en ny vara, alternativt pengarna tillbaka. Skulle varan utgått ur sortimentet betalas köpesumman tillbaka. Garantin gäller dock inte vid förslitningsskador.


ÅTERBETALNING

Vid återbetalning för en returnerad vara krediteras beloppet hos Klarna (eller genom Swish om du betalat på det sättet). Beloppet återbetalas skyndsamt och senast inom 14 dagar från och med det datum du meddelat att du ångrat dig, vill byta eller reklamera en vara. Tänk på att du kan behöva visa upp att du har sänt varan till ScrapSalig, t ex genom ett inlämningskvitto.


In English


EXCHANGE AND RIGHT OF WITHDRAWAL 

The withdrawal period, meaning the time you have to withdraw from the purchase, is 14 days. If you bought a product and you changed your mind, the withdrawal period begins counting the day after you collected the product. When you withdraw from a purchase, you need to send back the product to the company’s return address. It is important that the packaging is complete and unbroken. Right of exchange and withdrawal does not apply to digital stamps (see above).

You must yourself pay for the return freight. 


RECLAIM 

In order for a product to be considered faulty or defective by law, the fault or defect must be original. An original defect is such a defect that was already in the product when you bought it or received it. The defect need not present itself directly; it may involve an original defect even if the defect becomes apparent after some time. You have the right to complain about a damaged or faulty item within 3 years, provided that the item was faulty at the time of delivery. Complaints does not apply if you as a customer have handled the product carelessly.

Contact ScrapSalig immediately at this contact form then the error is discovered!

N.B. When you receive your packet you must investigate the package and look for damages. If the goods is broken, you have to reclaim it immediately to the delivery place (Postnord or DHL). Ask the staf to send back the package to ScrapSalig with a note on the package about the reason for return. After that you have to inform ScrapSalig about the reclaim. Please dont sign out packages 

If the complaint is approved, ScrapSalig sends a new item or if the product is sold out you get your money back.

Warranty period is 1 year unless otherwise is stated. 


REFUND 

Repayments for a returned item is credited with Klarna (or through Swish if you paid in that way). The amount will be refunded promptly and within 14 days from the date you announced that you regretted, wanted to exchange or complain about an item. Remember that you need to show that you have sent the product to ScrapSalig, for example by submitting a receipt.